Palvelut

Kotisairaanhoidostamme monipuoliset toimenpiteet ja kokonaisvaltainen terveydentilan seuranta.

Kotipalvelumme takaa asiakkaalle mielekkään kotona-asumisen - kahvitteluineen, asiointeineen ja ulkoiluineen!


Kotisairaala tarkoittaa, että voimme toteuttaa asiakkaan kotona ympärivuorokautisiakin hoitoja ja toimenpiteitä, jotka normaalisti vaatisivat sairaalajaksoa (esim. suonensisäinen lääke- ja nestehoito, vaativat haavanhoidot, saattohoito).


Toimintaterapiassa järjestämme mm. sairaalajakson jälkeistä kotiutumisapua ja liikuntaa erityisryhmille. Palveluihimme kuuluu myös kinesioteippaukset ja laajat muistitestaukset.


Näytteenottopalvelumme takaa monipuoliset laboratoriokokeet kätevästi kotonasi! 

Sairaanhoitajan vastaanottomme toimii ainoastaan ajanvarauksella.