Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIASSAMME ON TÄLLÄ HETKELLÄ VAPAITA PAIKKOJA.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Toimintaterapian puhelinnumero: 040 525 4062
Löydät meidät myös Facebookista


Toiminnalla mielekkyyttä elämään!

Toimintaterapeuttimme kohtaa jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Yhteistyössä asiakkaan kanssa hän etsii keinoja mahdollistaa asiakkaalle itselleen merkityksellinen toiminta hänen omassa arjessaan.

Toteutamme toimintaterapiaa kaikenikäisille Jyväskylän alueella palvelusetelillä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella sekä itsemaksaville asiakkaille.

Jokaisella on oikeus itselle merkitykselliseen toimintaan!

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa pyrimme asetettuun tavoitteeseen hyödyntämällä asiakkaalle itselleen merkityksellistä toimintaa. Toimintaterapia perustuu asiakkaan ja terapeutin yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen toimintaterapeutin ollessa terapeuttisen toiminnan asiantuntija sekä asiakkaan toimiessa oman elämänsä asiantuntijana. Toimintaterapian pyrimme toteuttamaan asiakkaan luonnollisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kotona tai päiväkodissa.

Koska toimintaterapiamme on asiakaslähtöistä, jokainen toimintaterapiaprosessi on erilainen. Asiakkaalla on merkittävä rooli siinä, mitä hänen toimintaterapiansa sisältää. Jokaisen asiakkaan tavoite on yksilöllinen ja muodostetaan terapiasuhteen alussa toimintaterapeutin ja asiakkaan yhteistyönä.

Toimintaterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • itsenäinen selviytyminen kotona
 • itsenäinen asiointi kodin ulkopuolella
 • lapsen ikätasoisen kehityksen tukeminen
 • toimintakyvyn ylläpitäminen sairauden edetessä
 • kognitiivisten taitojen harjoittaminen (esimerkiksi keskittyminen tai muisti)
 • mielekkään harrastuksen löytyminen toimintakyvyn muututtua
 • arjen suunnitteleminen niin, että voimavarat riittävät aiempaa paremmin

Terapiassa hyödynnettävät toiminnat valitaan niin, että niillä on asiakkaalle merkitystä ja hänellä itsellään niihin motivaatiota. Joskus motivaation ylläpitäminen voi olla haastavaa, mutta toimintaterapeutilla on osaamista motivaation vahvistamiseen.

Terapiassa käytettävä toiminta voi olla esimerkiksi

 • leikki ja pelit
 • leipominen ja ruoanlaitto
 • luovat menetelmät (käsityö, taide, kulttuuri)
 • luontoon liittyvät toiminnat
 • arkiaskareiden tekeminen
 • kodin- tai puutarhanhoitoa
 • asiointi kodin ulkopuolella ja asioiden hoitaminen

Toimintaterapiassa voidaan harjoitella uusia taitoja tai palauttaa esimerkiksi vammautumisen myötä kadonnutta aiempaa osaamista. Joskus toimintaterapeutin tulee ohjata asiakkaalle uusia toimintatapoja toiminnan mahdollistamiseksi. Toimintaterapeutilla on myös laaja osaaminen apuvälineistä sekä toimintaympäristöön toteutettavista muutoksista ja toimintaterapeutti voi olla apuna näiden suunnittelussa, hankinnassa ja opastuksessa. Lisäksi toimintaterapeutti voi olla apuna etuuksien hakemisessa sekä muun kuntoutuksen järjestämisessä.

Toimintaterapian lähtökohtana on asiakkaan toiminnallisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa rakennamme asiakkaamme näköisen elämän.

Näin pääset toimintaterapiaan -
vapaita paikkoja on - ota yhteyttä!

 • Palveluseteliasiakkaana
  Olemme hyväksytty toimintaterapian palvelusetelipalveluiden tuottaja.
  Mikäli olet saanut palvelusetelin toimintaterapiaan Keski-Suomen Hyvinvointialueelta, voit ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiimme.
  Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset, kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.
 • Itsemaksavana asiakkaana

 • Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella

 

Yhteydenotot toimintaterapiasta:
Sanna Isberg
040 5254 062
sanna.isberg(a)hyvanolonpiste.fi

Vastaava toimintaterapeutti
Nina Lager

Tässä vielä video yhdenlaisesta toimintaterapeuttimme päivästä :)