Toimintaohje terveydenhuollon ammattihenkilölle

Edellytykset kotisairaalahoidolle

  • Asiakkaan oma tahto tulla hoidetuksi kotisairaalassamme

  • Hoitavan lääkärin arvio ja kirjallinen hoitosuositus (epikriisi)

Lähettämisohjeet

  • Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja ottaa yhteyttä meihin

  • Selvitämme esitiedot

    • Henkilötiedot, lääke- ja hoitotiedot, maksaja, konsultoitava taho, ym.

Hoitojakson aloitus

  • Järjestämme hoidontarpeenkartoituskäynnin asiakkaan kotiin, palveluasumisyksikköön tai lähettävään yksikköön

  • Sopimuksen teko ja hoidon suunnittelu

Näin potilaasta tulee kotisairaalamme asiakas - kiitos yhteistyöstä!